Dorpsstraat 49: café?


Afbeelding in het boekje "Wormer in oude ansichten, deel 3" door I.P. Kuijper.
De foto staat afgedukt op blad 21 met het onderschrift:
Het woonhuisje van K. Kwantes in de jaren dertig, daarvoor het manufacturenwinkeltje van zijn moeder, de weduwe Kwantes, en daarvoor een venijnig kroegje, precies tegenover het Zaandammerpad, de toegangsweg naar de papierfabriek. Daar belandde dikwijls een groot deel van het karige loon der papierarbeiders.

Afbeelding in het boekje "Kent u ze nog... de Wormers, deel 3" door I.P. Kuijper.
De foto staat afgedrukt op blad 12 met het onderschrift:
Een familiefoto uit 1915. We zien de caféhouder J. Kok, mevrouw Kok-Boon en de kinderen Grietje, Klaas en Cor.

De foto kan niet van 1915 zijn, want het jongste kind Cor werd geboren op 26 september 1917. Overigens was er in die tijd zeker geen sprake van een café in het huis van Kwantes.
De vraag is, wat juist is.


I.P. Kuijper was geen sterk voorstander van het gebruik van alcohol.
Hieronder de laatste alinea's uit een stuk van hem in "De Waterlander" van 12 juli 1930 naar aanleiding van ongeregeldheden tijdens de volksfeesten in Wormer.
"Ten sterkste kom ik echter op tegen de aantijging, dat ik door hatelijkheden de kasteleins het brood uit den mond wil stooten. Integendeel. Te veel ben ik er van overtuigd, dat het leven allesbehalve gemakkelijk is. De kasteleins zitten in 't schuitje en moeten wel meevaren. Het kwaad zit verder dan de kasteleins. Het is de alcohol, die 't kwaad sticht.
Houdt in 1931 een volksfeest en weert alle alcoholhoudende dranken. De kasteleins — ik verzeker 't u — zullen dan evengoed goeie zaken doen, want gedronken wordt er toch wel, al is 't geen bier of jenever. Werkt dàt in de hand en u zult in mij een ijverig medewerker vinden.
De correspondent,
I.P. KUIJPER.
Wormer, 9 Juli '30."