Spaanse griep


Bericht in De Tijd van 11 oktober 1918.

Bericht in de Maas en Scheldebode van 12 oktober 1918.

Bericht in de Alkmaarsche Courant van 21 januari 1922.