Immigranten in Wormer

Veel families in Wormer stammen oorspronkelijk uit de ons omringende landen:

Zo kwam Albert Barendsz Grandiek uit het Duitse Vreden.

En Johannes Henricus en Christopher Hendricus Rozemeijer kwamen uit Damme, eveneens in Westfalen in Duitsland.

Hendrik Blokker werd in 1717 gedoopt in Steinfeld, op een kleine 10 km afstand van het al genoemde Damme in Westfalen.

De ouders van Hermanus Meijer woonden in Osnabrück, ook al in Westfalen.

Jan Heijndriksz Duits en Lijsebeth Stoffels trouwden in 1736 in Wormer, maar zij kwamen uit het Münsterland (Osnabrück).

Ook Hendrik Jansse Sierhuijs werd omstreeks 1770 geboren in het Westfaalse Damme.

Uit het Lippische Steinheim zijn afkomstig Joannes Koelemeijer en de tuinman Jurriaan Christoffel Wolff, die in 1795 trouwde in Jisp.

De smid Jan Bernardus Happe werd in 1780 geboren in Twiste in het vorstendom Waldeck.

De familie van kaashandelaar Brügemann was oorspronkelijk afkomstig uit Mettingen.
Van 19 december 2002 tot 23 maart 2003 werd er in het Zaans Museum een tentoonstelling gehouden over de Zaanse migratiegeschiedenis.