Lisboa

uitbreidingsplanraadsbesluit
Zuid-West II27 april 1992


uitbreidingsplancollegebesluit
Zuid-West fase D16 november 1999


In de polderlijst van de Banne Wormer komt het pakhuis Lisboa voor. De eigenaar is Pieter Bard.
Volgens de huizenlijst van 1824 is op dat moment Pieter Fortuin eigenaar.
In het kadaster (OAT) zouden dan de percelen op sectie F nummer 221 (of 222) in aanmerking komen.
De verpondingslijst van 1768 vermeldt onder nummer 374 "Lixboa". De eerstvermelde eigenaar is Pieter Visser, latere eigenaar Hendrik Naijer en tenslotte Pieter Bart, die het pand heeft laten slopen.

De lijst van huizen en pakhuizen van 1806 vermeldt het pakhuis Lusboa met als eigenaar Pieter Bard onder nummer 259.
Het Kohier op de heffing van gebouwde eigendommen van 1812 vermeldt onder nummer 259 een 'magazin' met als eigenaar Pieter Bard uit Wormerveer.
De lijst van huizen en pakhuizen van 1824 vermeldt onder nummer 259 het pakhuis Lisboa, eigendom van Pieter Bart, met de aantekening 'amotie'. Daarna wordt onder hetzelfde nummer vermeld het pakhuis Stockholm van de eigenaar Simon Prins.
Er is een bouwvergunning van 16 oktober 1910 (561-219), aangevraagd door Jan Prins, voor het amoveren van het pakhuis Stockholm en de bouw van een nieuw pakhuis aan de Wormerringdijk, kadastraal F 608.
In het pakhuisboek van 1876 staat onder nummer 259 het pakhuis De Stad Kiel opgevoerd.

Livre de mutations
Het "Livre de mutations" vermeldt een transport van 21 januari 1826 voor notaris D. Donker te Zaandijk van "een pakhuis te Wormer genaamd Lixboa, geteekend n° 259, aan den Ringdijk" voor ƒ 400,- van Pieter Bart aan Pieter Fortuijn te Wormerveer.

jaarbronhuis-
nummer
pand
1954adreslijst59fabriek Geloof
1938huisnummerregister38complex De Liefde
1927huisnummerregister38complex De Liefde
1910huisnummerregisterC 63pakhuis Stokholm
1899huisnummerregister440pakhuis Stokholm
1893huisnummerregister297pakhuis Stokholm
1876pakhuisboek257pakhuis Stokholm
1824huizenlijst259pakhuis Stockholm
1824huizenlijst259pakhuis Lisboa (amotie)
1818kohier gebouwde eigendommen259Magazin (Pieter Bard)
1806huizenlijst (Banne)259pakhuis Lusboa

F 213: oliemolen De Visser, eigendom van Corn. Claasse Honing te Koog aan de Zaan
F 217: oliemolen De Liefde, eigendom van de Erven Jan Vas
F 218: pakhuis De Goede Verwachting, eigendom van burgem. Cornelis Prins te Wormerveer (art. 197)
F 220: huis, eigendom van burgem. Cornelis Prins te Wormerveer
F 221: huis, eigendom van burgem. Cornelis Prins te Wormerveer
F 224: pakhuis Moriaan, eigendom van Douwe Jongens, koopman te Wormerveer (art. 105)
F 225: pakhuis Rouaan, eigendom van Douwe Jongens, koopman te Wormerveer
F 227: pakhuis Lelij, eigendom van burgem. Cornelis Prins te Wormerveer
F 228: pakhuis De Visser, eigendom van Jan Laan, koopman te Wormerveer (art. 149)


Lisboa, 4 september 1766, ONA 5458, akte 1129, Simon Jongewaard, Westzaan.

C. Mol, `"Molens en bebouwing in het dorp Wormer", 1939

1748. Jan Bootsman tr. aan Jan Visser 1/3 in een pakhuijs, genaemt “Lisbon” a/d Ringdijk, belent ten Oosten Simon Moerjaen, ten Westen de stijfselmakerij.