Aanlegstraat

uitbreidingsplanraadsbesluit
Zuid-West II27 april 1992


Het pakhuis "Wormerveer" omstreeks 1890 met links daarvan het pakhuis "Aanleg".
Helemaal rechts op deze foto, afkomstig uit de Honig-collectie van de Zaanlandse Oudheidkundige Verzameling, nog juist zichtbaar de papiermolen "de Eendracht".

Noordhollands Dagblad, editie Zaanstreek, van 13 juni 2009

Straatnaam
Als de politiek het nodig vindt om sommige ondernemers te gerieven met een eigen straatnaam, het zij zo. Maar als ik in de krant lees, dat de naam Aanlegstraat geen geschiedenis heeft, wil ik wel even reageren. Immers, in het bekende boek van de heer C. Mol, "Uit de geschiedenis van Wormer" staat helemaal achterin een lijst met pakhuizen in Wormer. En als eerste wordt daar genoemd het pakhuis "De Aanleg". Het pakhuis bestaat nu niet meer en is dus geschiedenis.
Het woord Lassie is pas omstreeks 1955 op het pakhuis Silo geschilderd. Die silo staat er nog steeds en is dus nog geen geschiedenis.
Misschien gaat men van het eten van teveel toverrijst wel sprookjes vertellen. Ik houd ze wel in de gaten.
JAN BLOKKER
Wormer


Vermelding van het pakhuis "Aanleg" in het pakhuisboek van de Zaanstreek van 1876. In het pakhuisboek van 1905 wordt het pakhuis niet meer vermeld.


F 310, pakhuis de Aanleg op het minuutplan van 1832.
Het pakhuis was toen in het bezit van Cornelis Jz. Dekker, koopman te Wormerveer (art. 34).
Het pakhuis zou omstreeks 1861 zijn verkocht aan Hendrik Pieper.
Remmert Pieper liet het pand omstreeks 1896 slopen.