Dorpsstraat 371: Vermaning Wormer verkocht

Noordhollands Dagblad, editie Waterland, van 21 juni 2022

Koos Reitsma

Kees-Jan Kindt en Fred Sanders van het Comité Behoud Vermaning Wormer. (foto Erik Rietman)

Wormer - "Het is een voldongen feit", zegt Piet Middelhoven, voorzitter van de Raad van Toezicht van het Zaans Museum op de Zaanse Schans, namens Stichting Hollandse Vermaning. "De Vermaning in Wormer is verkocht en de koper gaat er wonen."

Het zou betekenen dat de gemeente Wormerland een woonvergunning heeft afgegeven. "Dat klopt", zegt hij. Ook voor verplaatsing van het monumentale interieur naar een nog te bouwen Vermaning op de Zaanse Schans zou toestemming zijn geven.
Beschermd
Het Comité Behoud Vermaning Wormer stelt hier nu toch vragen over aan het college. "Alles zou al in kannen en kruiken zijn", zegt voorzitter Hans Leeuwenkamp. "Dat is dan buiten ons, de gemeenteraad en allerlei belanghebbenden om gegaan. Is er inderdaad een woonvergunning afgegeven? We willen weten of dat klopt. Het interieur heeft een beschermde, monumentale status, die bevestiging kregen we van de portefeuillehouder (burgemeester Judith Michel). Niet in alle gemeenten is dat zo geregeld, maar in Wormerland wel. Het gaat om een belangrijk historisch gebouw voor Wormer."
Het Comité Behoud Vermaning Wormer is, zoals de naam al doet vermoeden, voor behoud van deVermaning inclusief het interieur op de huidige locatie en vraagt zich af of die optie wel voldoende is onderzocht.
Exploitabel
"We zijn er vijf jaar mee bezig geweest", zegt Van Middelhoven. "Het antwoord luidt: ’ja, dat is allemaal onderzocht’. De Doopsgezinde Gemeente heeft, met steun van de Stichting Hollandse Vermaning, geprobeerd het kerkgebouw in Wormer exploitabel te krijgen, maar dat is niet gelukt."
Het Comité Behoud Vermaning Wormer trekt volgens hem aan een dood paard. "Ik begrijp niet waarom er nog steeds pogingen worden ondernomen om de Vermaning met inventaris op de huidige locatie te behouden. Ze zijn onvoldoende op de hoogte van wat er allemaal al aan onderzoek is gedaan."
De initiatiefnemer van het project ’Replica Vermaning Zaanse Schans’, de Doopsgezinde Gemeenschap Zaanstad, zou al over de benodigde vergunningen beschikken en het plan inmiddels ten uitvoer brengen. "Eind 2023 kan met de bouw worden begonnen", zegt Middelhoven.
Preekstoel
Alle inventaris, zoals de lambrisering, de preekstoel en het orgel, verhuist in dat geval van Wormer naar de nog te bouwen replica van een Vermaning-kerk. En dat gebeurt deels met de opbrengst uit de verkoop van de Vermaning in Wormer.
Het Comité Behoud Vermaning Wormer weet: de haalbaarheid staat of valt met de vraag: kun je ook voor de toekomst een goed gebruik garanderen? "We hebben bouwkundig onderzoek laten doen en het pand blijkt eigenlijk in goede staat", zegt comitélid Fred Sanders. "Het bijgebouwtje is verzakt, daar moet op termijn iets aan gebeuren. Verder is er alleen wat achterstallig onderhoud. Wij denken nog een half jaartje nodig te hebben voor een plan omzowel de Vermaning als het interieur voor Wormer te behouden."
Feestjes
"Met bruiloften en feestjes zo nu en dan gaat het niet lukken, dat weten we. Daarom is een onderzoek gestart naar de gebruiksmogelijkheden van het kerkgebouw. Op advies van de Vereniging Beheerders Monumentale Kerkgebouwen in Nederland is contact gelegd met de Orthodoxe Kerken Synode."
Er zou behoefte zijn aan kleine kerkgebouwen voor haar leden. "Door de komst van grote groepen vluchtelingen uit Oekraïne is deze behoefte zelfs sterk toegenomen."
Opties
Sanders: "We zijn niet eens zozeer tegen verplaatsing naar de Zaanse Schans, maar andere opties moeten ook besproken worden, in een open dialoog."
Burgemeester Judith Michel zegt in een reactie: "Als college vinden wij verplaatsing van het interieur de beste optie." Voor de Vermaning is inderdaad een ontheffing afgegeven die wonen mogelijk maakt. "Wij denken dat het gebouw als monument met een woonfunctie het beste behouden kan blijven."