disclaimer


Deze website is een particulier initiatief en uitstluitend bedoeld voor niet-commerciŽle doeleinden.

Door gebruik te maken van deze website wordt u geacht op de hoogte te zijn van deze disclaimer en hetgeen daarin is vermeld.
Er wordt naar gestreefd op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden.

Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, wordt niet ingestaan voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie, en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. De Wormerlander heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Er wordt dan ook geen aansprakelijkheid aanvaard voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Alle publicaties en uitingen van De Wormerlander zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat De Wormerlander daarvoor vooraf schriftelijke toestemming heeft gegeven.

Aan de teksten van deze website kunnen geen rechten worden ontleend. De Wormerlander sluit iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele onjuistheden en onvolledigheden op deze website en voor eventuele gevolgen van handelen op grond van informatie die op deze website is geplaatst.

Van sommige afbeeldingen en teksten op deze website berusten de auteursrechten niet bij De Wormerlander. Indien u teksten of afbeeldingen ziet waarvan u weet bij wie de rechten berusten of u heeft bezwaar tegen het publiceren hiervan op deze website neemt u dan direct contact op met De Wormerlander.

Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker zorgvuldig met de inhoud van deze disclaimer om te gaan.