Engewormer 6: gemeentelijk monument

Volgens de Monumentenlijst van de gemeente Wormerland is de houten woning op Engewormer 6 een gemeentelijk monument (G 24). De Monumentenlijst is geactualiseerd op 7 juni 2016.

Van dit gemeentelijke monument bestaat een beschrijving van de Cultuurcompagnie Noord-Holland, die ongedateerd is, maar de geplaatste foto van het pand is van 13 augustus 2012.
In een bijlage van dit document wordt als aanvulling de historische ontwikkeling beschreven.
Bij deze laatste beschrijving wil ik enkele opmerkingen plaatsen.

In de beschrijving is gesteld dat de voorganger van het pand zou zijn het gebouw, op de Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel (O.A.T.) is aangeduid met sectie E nummer 98, toen eigendom van de Zaandijker koopman Klaas Neven.
In het register van aangiften tot bekoming van tijdelijke vrijdom van grondbelasting (Oud Archief Wormer, inv.nr. 328) is opgetekend onder volgnummer 27, dat Pieter Wakker, secretaris bij het Dijksbestuur van de Engewormer, aangifte heeft gedaan van "uitbreiding door middel van aan- of bijbouw van een schuur voor den landbouw en thans ingerigt tot woonhuis". De aangifte betrof het perceel sectie E nummer 98 en werd gedaan op 13 juli 1854.
Later wordt dit perceel in de kadastrale leggers aangeduid met E 190, en nog weer later met E 205, zijnde eigendom van de Polder Engewormer. De omschrijving luidt eerst "huis, pakhuis", later "schuur en dijk" en tenslotte alleen "dijk", wanneer het pand omstreeks 1930 wordt gesloopt.
Misschien is het nog mogelijk om foto's van vr 1930 te vinden, waarop de schuur te zien is.
In ieder geval gaat het hier niet om het huis op Engewormer 6.

Ten noorden van genoemd pand op E 98 ligt volgens de O.A.T. het perceel sectie E nummer 109 met de omschrijving "dijk".
In de kadastrale leggers is terug te vinden, dat een stukje van de deze dijk wordt afgezonderd als perceel sectie E nummer 125 met de omschrijving "huis". In de leggers is dit aangetekend in 1847, waarbij de eigenaar van de opstal is Simon de Jager uit Zaandijk.
In het al eerder genoemde register van aangiften (inv.nr. 328) is opgetekend, dat op 5 maart 1846 Simon de Jager vrijdom heeft aangevraagd "voor de stichting van een woonhuis op een grond toebehoorende aan de Enge Wormer". Het betreft sectie E nummer 109.
Vanaf omstreeks 1869 is dit pand achtereenvolgens verkocht aan Jacob Vredenduin, Jan Koele, Gerrit Boon en tenslotte in 1894 aan Pieter Kleij, veehouder te Engewormer. Het perceel werd toen aangeduid met sectie E nummer 189.
Later (omstreeks 1965) heeft Geertruida Catharina Kleij, die gehuwd was met Gerardus de Wit, het huis verkocht aan Jan Blom, stoffeerder te Wormer.
Dit is het pand op Engewormer 6.

Augustus 2017,
Jan Blokker
Situatie rond de Bartelsluis in mei 1895 op een hulpkaart, opgemaakt door de landmeter van het kadaster.