Achter de koekbakkerij


Tegenover het raadhuis in Wormer (Dorpsstraat 350) ligt een weiland, genaamd "Achter de koekbakkerij". Het weiland strekt zich uit tot aan het Zwet. Aan het weiland liggen sinds jaren tegenwoordig enkele woonboten afgemeerd.
Het eiland is sinds 1966 eigendom van de gemeente en wordt nu gepacht door Piet Praag.

Een opname van het weiland "Achter de koekbakkerij". (foto ontleend aan www.funda.nl)

Huidige situatie volgens perceelloep.nl.